Vážení rodičia, 21. mája 2020 by ste mali dostať mail z adresy info@oapd.tsk.sk s takýmto obsahom, s kódom a ďalšími údajmi. Prípadne si skontrolujte aj spam. AK mail nepríde, kontaktujte nás. Ďakujeme.

20. máj 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka sa tento rok kvôli mimoriadnej situácii koná neštandardne, od 19. mája do 30. júna 2020. Prvé kolo prijímačiek vyvrcholí 29. mája, do kedy majú byť zverejnené definitívne zoznamy a doručené rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí. Po minulé roky by už bolo po prijímacích testoch zo SJL a MAT a robili...

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F: Madvu 2, Prievidza po prerokovaní v pedagogickej rade a po odsúhlasení zriaďovateľom vydáva Kritériá prijímacieho konania pre prijatie na štúdium na OA Prievidza od šk. roka 2020/2021, podľa najnovšieho Rozhodnutia ministra školstva z 29. apríla 2020.

TREBAXX

30.03.2020

Trebaxx, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prievidza si podala žiadosť o certifikáciu pracoviska praktického vyučovania pre systém duálneho vzdelávania na našej škole